Turneringen

HelgCup 9-14 år

Cup endring! Klasse 9-14 år. Fredag 6 august - søndag 8 august.

Det spilles 7-er fotball for 9-13 åringer. Det spilles 9-er fotball for 14 åringer. Alle kampene får spilletiden 2x14 minutter. Alle lag i 10 -14 år får minimum 6 kamper. Det spilles med sluttspill som gir finaler og plasseringskamper i aldersgruppen 13 og 14 år. Fotballskole (for D-kortholdere) torsdag 30 juli. Spillerne får en trening med øvelser og veiledning på fotballbanen fra bl.a. tidligere landslagspiller og sportslig leder i Lyngdal IL, Jan Ove Pedersen samt andre fotball profiler.

- Gratis fotballtivoli på stadion, mange nye aktiviteter!
- Skatepark på stadion.
- Stor leke- og aktivitetsplass i sentrum (med gratis minigolf.
- Gåavstand fra stadion til sentrum (kun 300 meter)!
- Flere daglige kinoforestillinger i kulturhuset.
- Ledertreff i Kulturhuset med musikalsk innslag, fotballinnslag og med pizza og drikke.
- Cupscene i sentrum, på scenen vil det bli forskjellige innslag fra torsdag – lørdag.
- I Fibo (fotball) hallen på stadion vil det bli et stort diskotek på fredagskveld.
- Billett til Sørlandsbadet.
- Et utall av bademuligheter inkludert noen av landsdelens flotteste badestrender ved sjøen, og flere andre badeplasser

DagsCup 6-9 år

Nyhet! DagsCup 6-9 år. Søndag 8 August 2020.

Det spilles 3-er fotball for 6 og 7 åringer. 5-er fotball for 8 og 9 åringer. Kampene får spilletiden 1x14 minutter. Alle lag får minimum 4 kamper. Alle kamper forsøkes å arrangeres med maks 4 timers mellomrom fra første til siste kamp. Pris kr 300 pr. spiller som inkluderer kamper, billett til badeland og premiering.


- Gratis fotballtivoli på stadion, mange nye aktiviteter!
- Skatepark på stadion 
- Stor leke- og aktivitetsplass i sentrum (www.lyngdal.no), med gratis minigolf. 
- Gåavstand fra stadion til sentrum (kun 300 meter)!  
- Billett til Sørlandsbadet. 
- Et utall av bademuligheter inkludert noen av landsdelens flotteste badestrender ved sjøen, og flere andre badeplasser ved elva Lygna. 
- Overnattingsmuligheter.

Baneinndeling

Oversikt over baneinndeling for Lyngdal Cup blir lagt ut her innen 1. juli.

Kampreglement

Nedenfor følger en oversikt over kampreglementet for Lyngdal Cup.

1. Lagene må være klare til kamp 10 minutter før den oppsatte tiden. 

2. Lag som ikke møter til kamp taper kampen 0-3.

3. Laget som er oppført først i programmet starter med ballen i 1. omgang. På bane A-D skal dette laget stille opp med ryggen mot klubbhuset. På de andre banene skal dette laget stille opp med ryggen mot syd (Rosfjord).

4. Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet senest 10 minutter etter at kampen er slutt. Det må samtidig som protesten innleveres betales et protestgebyr på kr. XXX,- (bestemmes på neste cup møte)

5. Denne protesten skal så behandles av en jury bestående av tre personer som utpekes av turneringsledelsen i forkant av turneringen. To av disse skal være ledere fra deltagende lag. Den tredje skal komme fra arrangørene.

6. Hver spiller kan kun spille for ett lag i løpet av turneringen. Dersom dette ikke er gjennomførbart, kan spillerens klubb søke om dispensasjon fra denne regelen innen torsdag 23. juli til lyngdalcup@gmail.com. I de tilfeller hvor dispensasjoner gis, gis de fordi en slik fleksibilitet er nødvendig for å praktisk tilrettelegge for at flere kan delta i breddefotballen - ikke for å gi lag mulighet til å øke sitt nivå.

7.. I 14-årsklassen tillates to overårige spillere per lag. I de andre klassene tillates én overårig spiller per lag. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel for gjeldende klasse. 

8. Poeng, målforskjell,og innbyrdes oppgjør og loddtrekning skal, i den nevnte rekkefølge avgjøre hvilket lag som skal gå videre fra innledende runder. Tre poeng for seier.

9. Uavgjorte kamper i sluttspillet skal avgjøres gjennom ekstraomganger på 2 x 5 min. Hvis et av lagene scorer skal kampen avbrytes, og dette laget har vunnet. Blir det ikke avgjørelse i ekstraomgangene skal retten til videre deltagelse avgjøres på straffesparkkonkurranse. Spillerne som skal ta straffespark, må ha vært på banen idet 2. ekstraomgang ble avsluttet.

10. Konflikter som ikke er nevnt her skal avgjøres etter Norges Fotballforbunds spilleregler for breddefotball.

Foreldrevett

Vi i Lyngdal Cup ønsker at alle barn som deltar under cupen vår skal ha noen flotte dager i Lyngdal. Dette gjelder også under selve kampene.
Foreldre og andre foresatte og pårørende har her en særdeles viktig rolle.
Vi har derfor laget noen regler for hva vi alle bør ha i tankene underveis i Lyngdal Cup.

1. Møt opp til kamper og treninger. Barna setter pris på det.

2. Kom gjerne med oppmuntringer og positive tilbakemeldinger til ALLE spillere under gjennomføringen av selve kampene - ikke bare til egne barn. Dette er spesielt viktig når barna/laget opplever motgang. Vær veldig oppmerksom på at det er barnet ditt som spiller fotball under Lyngdal Cup - ikke deg selv.

3. Ikke forsøk å påvirke laglederen sin bruk av den enkelte spiller. RESPEKTER LAGLEDERNE OG KLUBBEN DERE REPRESENTERER!

4. Se på dommerne som en viktig veileder for deres barn. IKKE KRITISER DOMMERNE!

5. Forsøk å få ditt barn til å akseptere både nederlag og seier.

6. Etter ferdigspilt kamp: Spør gjerne om kampen var morsom, spennende eller annet. Ikke spør kun om resultatet.

7. Det er sunt og bra at alle barna har riktig og fornuftig utstyr. Ingen barn blir bedre fotballspillere fordi de har overdrevent kostbart utstyr....

8. Vær et godt forbilde. Husk spesielt på at alkohol og barn/ungdom ikke hører sammen.

9. IKKE GLEM AT DET VIKTIGSTE AV ALT SOM SKJER UNDER LYNGDAL CUP, ER AT DITT BARN HAR DET GØY SAMMEN MED SINE VENNER OG SINE TRENERE/LAGLEDERE.

Lyngdal Cup ønsker også å minne dere alle på at NFF har innført såkalte foreldrefrie soner i forbindelse med avvikling av kamper for barn og unge. Enkelt forklart betyr dette at foreldre og andre foresatte/tilskuere ikke skal oppholde seg i nærheten av der hvor trenere og innbyttere oppholder seg. Foreldrefrie soner vil bli nærmere informert om underveis i Lyngdal Cup.

Dommeren

Alle voksne har et ansvar for at alle spillere behandler dommerne med respekt.

  • Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser - vær selv et eksempel!
  • Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillerne.
  • Er du uenig i dommeravgjørelser, hold det for deg selv og ta det opp med dommeren etter kampen. 
  • Fair Play - alle spillere og ledere takker alle motspillere og dommeren for kampen.

Kontakt med dommere

Lyngdal Cup ønsker å komme i kontakt med klubber som har dommere som kan være interessert i dommeroppdrag under Lyngdal Cup.
Vi blir veldig glade om noen av dere som leser dette vil kontakte en av følgende personer i cupkomiteen.

- Dommeransvarlig Johan Ekeland, telefon 91863466
- Dommeransvarlig Billy Simonsen, telefon 91686001