Turneringen

Baneinndeling

I kampoppsettet er det henvist til hvilke baner som kampene skal spilles på.

Lyngdal Stadion har 11 baner som det kan spilles sjuerfotball på. I tillegg er det en liten kunstgressbane hvor det ikke spilles kamper som kan brukes til oppvarmingsbane.

For å finne lettere fram, er det en fordel å vite hvor banene ligger på stadionområdet.  Her er et kart over baneinndelingen på Lyngdal Stadion.

Vi gjør oppmerksom på at det nå bare er kunstgressbaner på Lyngdal Stadion.

Kampreglement

Vi følger dette kampreglementet under turneringen. Vi ber lagledere, trenere og foreldre om hjelp til å overholde disse reglene.

Kamptiden er 2 x 18 min.

 1. Lagene må være klare til kamp 10 minutter før den i programmet oppsatte tiden. Lag som ikke møter til kamp, taper kampen med 0-3.
 2. Det laget som er oppført først i programmet stiller opp med ryggen mot syd (Rosfjord) i første omgang. Det samme laget begynner med ballen.
 3. Navn på spillere som skal benyttes under turneringen leveres til sekretariatet før laget første kamp.
 4. Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet senest 10 minutter etter at kampen er slutt. Denne protesten skal så behandles av en jury bestående av 3 personer. Protestgebyr kr 250,-.
 5. Turneringsledelsen utpeker 3 personer til juryen. 2 av disse skal være ledere fra deltagende lag. Den 3. skal komme fra arrangørene.
 6. Kampene spilles etter NFF`s regler. Hvis ikke annet er nevnt. Det presiseres at en spiller kun kan spille på ett lag.
 7. Det er kun tillatt med én overårig spiller per lag. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel for gjeldende klasse
 8. Poeng, målforskjell og innbyrdes oppgjør skal, i den nevnte rekkefølge, eventuelt loddtrekning avgjøre hvilke som skal gå videre fra innledende runder. 3. poeng for seier.
 9. Uavgjorte kamper i sluttspillet skal avgjøres gjennom ekstraomganger på 2 x 5 min. Hvis et av lagene scorer skal kampen avbrytes, og dette laget har vunnet. Blir det ikke avgjørelse i ekstraomgangene skal retten til videre deltagelse avgjøres ved telling av cornere under hele kampen. Ved likt antall cornere blir det loddtrekning.
 10. Konflikter som ikke er nevnt her skal avgjøres etter NFF’s lover.

Foreldrevett

Lyngdal Cup ønsker at alle barna skal ha det gøy under turneringen - også i kampene. Foreldre har en særdeles viktig rolle i at barnet opplever fotball som en flott og hyggelig aktivitet. Her har vi laget noen regler foreldre bør ha i tankene.

 1. Møt fram til kamp og trening. Barna ønsker det.
 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen- ikke bare til din datter eller sønn.
 3. Oppmuntre i både medgang og motgang- ikke kritikk.
 4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen.
 5. Se på dommeren som en veileder- ikke kritiser hans/hennes avgjørelse.
 6. Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap.
 7. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, ikke press det.
 8. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet.
 9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv.
 10. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – den trenger din hjelp.
 11. Tenk på at der er ditt barn som spiller fotball, ikke du.
 12. Vær et forbilde - husk at alkohol og ungdom ikke hører sammen, ikke nyt alkohol der spillerne oppholder seg.
 13. Husk at det viktigste av alt, er at ditt barn trives og har det gøy sammen med venner.

I tillegg vil vi minne om at NFF har innført foreldrefri sone i barnefotballen. Dette innebærer i praksis at områdene mellom baner som ligger inntil hverandre er forbeholdt trenere og spillere og  at tilskuere må finne plass rundt banene, Les mer om foreldrefri sone her.

Dommerene

Du som leder/trener har et ansvar for barnas oppførsel overfor dommere.

 • La innlæring av spilleregler for 7- er fortball bli en del av fotballopplæringen.
 • Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser - vær selv et eksempel!
 • Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillerne.
 • Er du uenig i dommeravgjørelser, hold det for deg selv og ta det opp med dommeren etter kampen. 
 • Innfør en prosedyre hvor du og barna takker dommer og motstander for kampen.
 • Barnefotball er gøy – la oss bidra til at flere synes det er gøy å være dommer.

Kontakt med dommere
Vi ønsker å ha kontakt med klubber som har autoriserte dommere som ønsker dommeroppdrag under Lyngdal Cup i dagene 2 aug -5aug 2018.  Ta kontakt med komitéen for Lyngdal Cup eller Johan Ekeland som er dommeransvarlig i Lyngdal Cup.