Info

Påmelding til Fotballfestivalen Lyngdal Cup 2021 er nå tilgjengelig, og påmeldingsfristen er 1. juli.
Cupkomiteen ønsker alle hjertelig velkommen, både nye og "gamle" klubber.

Nytt i år er at Lyngdal Cup i år også har dags cup for 6-9 åringer. 3er fotball for 6-7 åringer og 5er fotball for 8-9 åringer.
Helgcup for spillere 9-14 år arrangeres Fredag 6. August - Søndag 8. August

Lagene som deltar på helgecupen får spille 6 kamper, og lagene som deltar på dagscupen får spille 4 kamper.

Lyngdal Cup er en fotballturnering som har fått et godt renomé. I 2020 feirer Lyngdal cup 40 år og det har de siste 20 årene vært med et snitt på over 200 lag i året. Ved siden av fartsfylte, spennende og engasjerende fotballkamper, ønsker vi at alle - spillere, lagledere og familier - skal trives og ha det hyggelig under oppholdet i Lyngdal.

Lyngdal Stadion
Lyngdal Stadion er meget godt utbygd.  På stadionområdet finner du Fibo-Hallen med kunstgress, 3 kunstgressbaner ute, klubbhus med garderobe, sekretariat, kafeteria og kiosk.  Stadionområdet er lukket og avskjermet fra trafikk.  Den sportslige rammen rundt arrangementet er ideel.

Turneringsplan


Det spilles 7-er fotball for 10-13 åringer.

Det spilles 9-er fotball for 14 åringer.

 

Alle lag i 10 -14 år får minimum 6 kamper.
Alle kampene får spilletiden 2x14 minutter.

Det spilles med sluttspill som gir finaler og
plasseringskamper i aldersgruppen 13 og 14 år.

 

Det spilles 3-er fotball for 6 og 7 åringer.
5-er fotball for 8 og 9 åringer.

Kampene får spilletiden 1x14 minutter. Alle lag får minimum 4 kamper.

Alle kamper forsøkes å arrangeres med maks 4 timers mellomrom fra første til siste kamp.

 

Spillere
Det kan benyttes et ubegrenset antall spillere pr. lag i turneringen. Hver spiller kan kun benyttes på ett lag i turneringen og det kan maksimalt benyttes én overårig spiller på laget.

Baner
Kampene spilles på topp moderne kunstgressbaner.

Garderober
Jentegarderober: Nr 1 og 6 i klubbhuset.
Guttegarderober: Nr 2 – 3 – 4 – 5 i klubbhuset.

Kafé
Det er bygget en ny og flott kafé i tilknytning til klubbuset. Kaféen er åpen alle dager fra kl 07.30.

Kiosker
Lyngdal Cup har åpne kiosker på stadionområdet og på skolene hvor cupdeltakerne overnatter.

Cup-show
Info kommer.

Parkering
Det er gratis parkering i hele Lyngdal. Det er egne parkeringsplasser for cupdeltakerne øst og nordvest for stadionområdet. Følg skilting og anvisning fra våre vakter. Ellers gjelder vanlige trafikkregler.

Priser

Alle spillere må enten inneha A-kort eller B-kort. Alle ledere som skal følge spillere på innkvartering, ved bespisning og transport må ha A-kort. En leder på hvert lag får gratis deltakerkort.

Overnatting

Lyngdal Cup ordner overnatting for alle deltakere med A-kort. Overnattingen foregår på skolene og i enkelte klubb- og forsamlingslokaler i Lyngdal.

Premiering

Lyngdal Cup har følgende regler for premiering:
1. Det blir lik premiering for alle lag i 10-, 11- og 12 årsklassene.
2. I 13- og 14 årsklassene er premieringen slik:
A-sluttspill: Lagpokal til nr. 1, 2, 3 og 4 + premiering til alle spillere og ledere.
B-sluttspill: Lagpokal til nr. 1 og 2 + premiering til alle spillere og ledere.

Premiene deles ut umiddelbart etter at laget har spilt sin siste kamp.

 

Info om premiering for dagscup kommer. 

 

Program

Program for Lyngdal Cup 2021 kommer!

 

Kart

Ved å klikke på kartet kan du komme videre inn i kartet for Gule sider.   

Lyngdal Videregående skole

Rosfjord Strandhotell
Rosfjord Camping er en del av området rundt Rosfjord Strandhotell

Sørlandsbadet, Lyngdal Bibelcamp, KVS-Lyngdal
ligger innerst i Rosfjorden like ved Rosfjord Strandhotell

Hausvik Maritime

Lyngdal Turistinformasjon

Kvavik Camping

Lucky Strike Bowlingsenter

 

Baneinndeling

 

Reglement

 

  1. Lagene må være klare til kamp 10 minutter før den i programmet oppsatte tiden. Lag som ikke møter til kamp, taper kampen med 0-3.
  2. Bane A-D det laget som er oppført først i programmet stiller opp med ryggen mot klubbhuset. Det samme laget begynner med ballen.
  3. De andre banene er det laget først i programmet, som vender ryggen mot Syd (Rosfjord) som starter med ballen i 1.omgang.
  4. Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet senest 10 minutter etter at kampen er slutt. Denne protesten skal så behandles av en jury bestående av 3 personer. Protestgebyr kr 250,-.
  5. Turneringsledelsen utpeker 3 personer til juryen. 2 av disse skal være ledere fra deltagende lag. Den 3. skal komme fra arrangørene.
  6. Kampene spilles etter NFF's regler. Hvis ikke annet er nevnt. Det presiseres at en spiller kun kan spille på ett lag.
  7. Det er kun tillatt med én overårig spiller per lag. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel for gjeldende klasse
  8. Poeng, målforskjell og innbyrdes oppgjør skal, i den nevnte rekkefølge, eventuelt loddtrekning avgjøre hvilke som skal gå videre fra innledende runder. 3. poeng for seier.
  9. Uavgjorte kamper i sluttspillet skal avgjøres gjennom ekstraomganger på 2 x 5 min. Hvis et av lagene scorer skal kampen avbrytes, og dette laget har vunnet. Blir det ikke avgjørelse i ekstraomgangene skal retten til videre deltagelse avgjøres på straffesparkkonkurranse. Dette fra spillere som avsluttet 2.ekstraomgang på banen
  10. Konflikter som ikke er nevnt her skal avgjøres etter NFF’s lover.

Faq

Er det lov med overårige spillere?

Det er kun lov med 1 stk overårig spiller pr lag.

 

Kan jenter spille på guttelag?

Ja, men ikke omvendt.

 

Kan en spiller lånes fra et annet lag?

Nei, en spiller kan kun spille på et lag i cupen.

 

Leier cupen ut hybler/ leiligheter?

Ja, ta kontakt på post@lyngdalcup.no.