Info

Nå er påmelding åpnet.
Vi ønsker alle velkommen til Lyngdal cup 2019. Nye og gamle lag/klubber.


Lyngdal Cup 2019 arrangeres i dagene 31 juli - 4. august og spilles etter NFFs regler. Det spilles 7-er fotball i alle klasser.

Lyngdal Cup er en fotballturnering som har fått et godt renomé.  Ved siden av fartsfylte, spennende og engasjerende fotballkamper, ønsker vi at alle - spillere, lagledere og familier - skal trives og ha det hyggelig under oppholdet i Lyngdal.

Lyngdal Stadion
Lyngdal Stadion er meget godt utbygd.  Ni kunstgressbaner og en ballhall med kunstgress gjør at ti kamper kan avvikles samtidig.  På stadionområdet ligger klubbhus med garderobe, sekretariat, kafeteria og kiosk.  Stadionområdet er lukket og avskjermet fra trafikk.  Den sportslige rammen rundt arrangementet er ideel.

Turneringsplan
10-, 11- og 12 års-klassene spiller minimum 5 kamper pr. lag.

13- og 14 års-klassene spiller puljespill torsdag og fredag, cupspill lørdag og søndag.

De to beste lag i hver pulje går til A-sluttspill.  Resterende lag går til B-sluttspill.

Klasseinndeling
Gutter 10 år    Jenter 10 år
Gutter 11 år    Jenter 11 år
Gutter 12 år    Jenter 12 år
Gutter 13 år    Jenter 13 år
Gutter 14 år    Jenter 14 år

Kampenes varighet  
Alle kamper varer i 2 x 18 minutter. Klasse for mennesker med utviklingshemming 2 x 10 min.

Spillere
Det kan benyttes et ubegrenset antall spillere pr. lag i turneringen. Hver spiller kan kun benyttes på ett lag i turneringen og det kan maksimalt benyttes én overårig spiller på laget.

Baner
Kampene spilles på topp moderne kunstgressbaner.

Garderober
Jentegarderober: Nr 1 og 4 i klubbhuset.
Guttegarderober: Nr 2 – 3 – 5 – 6 -7 i klubbhuset.

Kafé
Det er bygget en ny og flott kafé i tilknytning til klubbuset. Kaféen er åpen alle dager fra kl 07.30.

Kiosker
Lyngdal Cup har åpne kiosker på stadionområdet og på skolene hvor cupdeltakerne overnatter.

Offisiell åpning
Lyngdal Cup har offisiell åpning torsdag kveld 2. august 2018. Åpningen skjer på rådhusplassen i Lyngdal sentrum. Den offisielle åpningen starter umiddelbart etter at alle deltakerne er framme etter oppmarsjen fra Lyngdal Stadion gjennom sentrum og til rådhusplassen.

Parkering
Det er gratis parkering i hele Lyngdal. Det er egne parkeringsplasser for cupdeltakerne øst og nordvest for stadionområdet. Følg skilting og anvisning fra våre vakter. Ellers gjelder vanlige trafikkregler.

Priser

Alle spillere må enten inneha A-kort eller B-kort. Alle ledere som skal følge spillere på innkvartering, ved bespisning og transport må ha A-kort. En leder på hvert lag får gratis deltakerkort.

Overnatting

Lyngdal Cup ordner overnatting for alle deltakere med A-kort. Overnattingen foregår på skolene og i enkelte klubb- og forsamlingslokaler i Lyngdal.

Premiering

Lyngdal Cup har følgende regler for premiering:
1. Det blir lik premiering for alle lag i 10, 11- og 12 års-klassene.
2. I 13- og 14 års-klassene er premieringen slik:
A-sluttspill: Lagpokal til nr. 1, 2, 3 og 4 + premiering til alle spillere.
B-sluttspill: Lagpokal til nr. 1 og 2 + premiering til alle spillere.

Premiene deles ut umiddelbart etter at laget har spilt siste kamp.

Fair-play pokalen
Fair-play pokalen tildeles den klubb som har gjort seg spesielt fortjent til det gjennom en totalvurdering fra Lyngdal Cup sin egen jury.

Dette vektlegges av juryen:

 • Oppførsel overfor dommere og medspiller / eller motspiller.
 • Korrekt påkledning.
 • Oppførsel i forlegning og under matservering.
 • Utfylling av påmeldingsskjema og spillelister.
 • Oppførsel til ledere, foreldre og supportere som følger laget.

Lyngdal Cup ønsker å markere dette hvert eneste år med å fokusere på Fair-play og dele ut den største pokalen til laget som er verdig å vinne denne.

Program

Lyngdal Cup har et oversiktlig dagsprogram. Onsdag registreres og innkvarteres deltakerne som er påmeldt cupen. Lederne samles denne kvelden til orienteringsmøte i kulturhuset i sentrum av Lyngdal.

Første kamp starter torsdag morgen kl. 08.00. Kampstart de 3 andre dagene under turneringen begynner også kl. 08.00. Vi ber deltakerne følge med i kampprogrammet og på nettsidene for å finne tidspunkt for sitt lags kamper.

Torsdag kveld er det offisiell åpning av cupen. Den foregår på rådhusplassen like etter opptoget som går fra stadion gjennom sentrum til rådhusplassen. Arrangmentet på rådhusplassen varer rundt en time.

Fredag kveld arrangerer Lyngdal Cup diskotek for cupdeltakerne i Fibo-Trespo hallen på stadion. Dette er et populært arrangement blant deltakerne.

Søndag ettermiddag spilles finaler i 13- og 14 års klassene.


Under finner du en korfattet oversikt over dagsprogrammet. Endringer kan forekomme. Siden blir oppdatert når mer detaljert informasjon foreligger.

Onsdag

13.00

Innkvartering
Registreringen skjer på Kristen Videregående Skole                                                               
17.00 - 20.30 Kveldsmat
21.00 Ledermøte i Lyngdal kulturhus
23.00 Ro
Torsdag
07.00 - 10.00 Frokost
08.00 Kampstart
12.00 Gratis kino. 
12.00 - 15.00 Middag
15.00 Gratis kino
16.00 - 19.00 Kveldsmat
19.30 Oppmarsj på Lyngdal Stadion
20.30 Offisiell åpning av Lyngdal Cup
Ordfører Jan Kristensen og Lyngdal IL´s leder.
Underholdning.
23.00 Ro
Fredag
07.00 - 10.00 Frokost  
08.00 Kampstart 
12.00 Gratis kino. 
12.00 - 18.00 Keeperskole  
12.00 - 15.00 Middag
15.00 Gratis kino. 
18.00 - 20.30 Kveldsmat
20.30 - 22.30 Diskotek i Fibo-Trespo hallen
23.00 Ro
Lørdag
07.00 - 10.00 Frokost
08.00 Kampstart
10.00 - 14.00 Keeperskole  
12.00 Gratis kino. 
12.00 - 15.00 Middag
15.00 Gratis kino. 
18.00 - 20.30 Kveldsmat
23.30 Ro
Søndag
07.00 - 10.00 Frokost
08.00 Kampstart
11.30 - 14.30 Middag

Fairplay

Lyngdal Cup ønsker å markere dette hvert eneste år med å fokusere på Fair-play og dele ut den største pokalen til laget som er verdig å vinne denne.

Fair-play pokalen tildeles den klubb som har gjort seg spesielt fortjent til det gjennom en totalvurdering fra Lyngdal Cup sin egen jury.

Dette vektlegges av juryen:

• Fair Play hilsen skal gjennomføres før og etter alle kamper
• Oppførsel overfor dommere/med- og motspillere
• Korrekt påkledning
• Oppførsel i forlegning/matsal
• Oppførsel til ledere/trenere, foreldre m.v som følger laget.

Klasser

Lyngdal Cup har i dag 10 ulike klasser. 5 klasser for jenter og 5 klasser for gutter.
Aldersgruppen i Lyngdal Cup er fra 10 - 14 år.

Klasseinndeling

Gutter 10 år Jenter 10 år
Gutter 11 år Jenter 11 år
Gutter 12 år Jenter 12 år
Gutter 13 år Jenter 13 år
Gutter 14 år Jenter 14 år

Turneringsplan

 • 10-, 11- og 12 års-klassene spiller minimum 5 kamper pr. lag.
 • 13- og 14 års-klassene spiller puljespill torsdag og fredag, cupspill lørdag og søndag.
 • De to beste lagene i hver pulje går til A-sluttspill.  Resterende lag går til B-sluttspill.

Kampenes varighet
Kamper i aldersbestemte klasser spiller 2 x 18 minutt.

Kino

Lyngdal Cup tilbyr i samarbeid med Lyngdal kultursenter gratis kino forestillinger i kulturhuset for deltakerne av cupen. Tilbudet gjelder alle som løser A- og B- kort for cupen.

Filmene blir vist torsdag, fredag og lørdag under cupdagene. Det er egne cup forestillinger der det blir satt opp egne filmer som er tilpasset alderen til barna som deltar under Lyngdal Cup.

Det er to forestillinger per dag. Klokken 12 og 15.

Lyngdal kultursenter ligger midt i Lyngdal sentrum like ved rådhusplassen. Huset består av bibliotek, 2 saler for kino, teater og konserter. Det finnes også en pizzarestaurant tilknyttet kulturhuset. Lyngdal kino besøkes årlig av rundt 30.000 personer.

Kinoprogram : Blir ikke klart før tett opp til cupen starter

Les mer om Lyngdal kulturhus og Lyngdal kino.

Filmene som blir vist passer for aldersgruppen 10 - 14 år.

Kart

Ved å klikke på kartet kan du komme videre inn i kartet for Gule sider.  Da kan du søke på adresser til steder du
Skolene ligger vis a vis hverandre.

Lyngdal Videregående skole

Rosfjord Strandhotell
Rosfjord Camping er en del av området rundt Rosfjord Strandhotell

Sørlandsbadet, Lyngdal Bibelcamp, KVS-Lyngdal
ligger innerst i Rosfjorden like ved Rosfjord Strandhotell

Hausvik Maritime

Lyngdal Turistinformasjon

Kvavik Camping

Lucky Strike Bowlingsenter

 

 

Reglement

Kamptiden er 2 x 18 min.

 1. Lagene må være klare til kamp 10 minutter før den i programmet oppsatte tiden. Lag som ikke møter til kamp, taper kampen med 0-3.
 2. Bane A-D det laget som er oppført først i programmet stiller opp med ryggen mot klubbhuset. Det samme laget begynner med ballen.
 3. De andre banene er det laget først i programmet, som vender ryggen mot Syd (Rosfjord) som starter med ballen i 1.omgang.
 4. Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet senest 10 minertter etter at kampen er slutt. Denne protesten skal så behandles av en jury bestående av 3 personer. Protestgebyr kr 250,-.
 5. Turneringsledelsen utpeker 3 personer til juryen. 2 av disse skal være ledere fra deltagende lag. Den 3. skal komme fra arrangørene.
 6. Kampene spilles etter NFF`s regler. Hvis ikke annet er nevnt. Det presiseres at en spiller kun kan spille på ett lag.
 7. Det er kun tillatt med én overårig spiller per lag. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel for gjeldende klasse
 8. Poeng, målforskjell og innbyrdes oppgjør skal, i den nevnte rekkefølge, eventuelt loddtrekning avgjøre hvilke som skal gå videre fra innledende runder. 3. poeng for seier.
 9. Uavgjorte kamper i sluttspillet skal avgjøres gjennom ekstraomganger på 2 x 5 min. Hvis et av lagene scorer skal kampen avbrytes, og dette laget har vunnet. Blir det ikke avgjørelse i ekstraomgangene skal retten til videre deltagelse avgjøres på straffesparkkonkurranse. Dette fra spillere som avsluttet 2.ekstraomgang på banen
 10. Konflikter som ikke er nevnt her skal avgjøres etter NFF’s lover.

Faq

Er det lov med overårige spillere?

Det er kun lov med 1 stk overårig spiller pr lag.

 

Kan jenter spille på guttelag?

Ja men ikke omvendt.

 

Kan en spiller lånes fra et annet lag?

Nei, en spiller kan kun spille på et lag i cupen.

 

Leier cupen ut hybler/ leiligheter?

Ja ta kontakt på post@lyngdalcup.no.